Over Vakomo BV

Vakomo B.V. is onderdeel van de Van Kooten Groep. Deze groep werkt in de vleesindustrie maar voornamelijk in de horeca. Grote fluctuaties in de vraag en daaraan gekoppeld de vraag naar verwerkers van het vlees vereiste flexabiliteit. Flexibele arbeidskrachten waren noodzakelijk zodat in 2002 werd besloten om Vakomo op te richten als ondersteunende werkmaatschappij voor de inzet van personeel.  Al snel werd door diverse relaties van de groep een beroep gedaan op Vakomo om ook aan hen flexibele arbeidskrachten uit te zenden. Het bestaansrecht van Vakomo Uitzendbureau was daarmee bevestigd.

Wekelijks meer dan 150 uitzendkrachten werkzaam!

In de daarop volgende jaren groeide Vakomo uit tot een organisatie die wekelijks gemiddeld 150-200 medewerkers aan het werk had in de vleesbranche. Omdat het een bedrijf was dat op basis van zakelijke relatie op handelsniveau contacten had en verwierf, bleef de acquisitie achter. Na een aanvaring met de vakbonden eind 2010, wat gelukkig begin 2011 al weer was opgelost en het aangaan van een lidmaatschap bij NBBU is Vakomo zich ook gaan richten op andere branches. Na een aanvankelijke daling in het aantal uitzendingen groeit Vakomo nu langzaam maar gestaag met uitzendingen in allerhande branches. Deze groei wordt veroorzaakt door de basisgedachte van Vakomo: Zendt alleen medewerkers uit die je zelf ook graag in wilt zetten voor eigen werkzaamheden.

Onze branches

Wij leveren voornamelijk uitzendkrachten aan de volgende branches:

Bloemen en planten

Bouw

Food

Logistiek 

Certificering

Vakomo heeft voor het ter beschikking stellen van haar uitzendkrachten de volgende keurmerken en certificaten.

• NEN 4400-1+???

Hieronder vindt u per certificering een beschrijving en uitleg.


Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1. Gecertificeerde uitleners en (onder)aannemers bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.


De NBBU is een brancheorganisatie annex ondernemersorganisatie, die de belangen behartigt voor de werkgevers/ondernemers (330) in de uitzendbranche. De NBBU richt zich vooral op de belangen van de kleine en middelgrote uitzendondernemingen (MKB).


SVO is de opleidingspartner voor bedrijven in de foodsector. SVO biedt zowel kwalitatief goed mbo-onderwijs als cursussen en trainingen en begeleiding van leerbedrijven en leerlingen. Daarbij richten zij zich op bedrijven in de sectoren versdetailhandel, supermarkt, voedselverwerkende industrie en fastservice.


De vleessector heeft afspraken over de kwaliteit van flexibele arbeid vastgelegd in een speciaal convenant. Voortaan werkt de vleessector alleen nog met gecertificeerde bedrijven en uitzendbureaus. Bovendien is dit een keurmerk voor goed werkgeverschap. Hiermee kunnen inleenbedrijven en uitzendbureaus aantonen dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving.